U skladu s odredbama Zakona o odvjetništvu, Kodeksa odvjetničke etike i propisima Republike Hrvatske i Europske Unije, naš tim zastupa stranke u postupcima pred sudovima i upravnim tijelima, pruža pravne savjete, sastavlja ugovore i druge isprave, podneske i pravne lijekove.

S povjerenjem nam se možete obratiti s pravnim pitanjima iz različitih grana prava, primjerice vezano za:

  • Osnivanje, spajanje i preuzimanje trgovačkih društva
  • Greenfield investicije
  • Javna nabava
  • Bankarsko i osigurateljno poslovanje
  • Stečaj i predstečajna nagodba
  • Registracija i zaštita autorskih prava i prava industrijskog vlasništva
  • Ulaganje u nekretnine